Menu

Puhelin +358 40 3527 526,  mail(at)mecsel.com

IT DOES ALL FOR VENDING! CASHLESS PAYMENT, TELEMETRY AND AUDIT!

SinebrycHoff juoma-automaattien online-järjestelmä

Carslberg konserniin kuuluva Sinebrychoff otti käyttöön ajantasaisen juoma-automaattien hallintaohjelman. Vuoden 2014 alussa Carlsbergin kanssa solmittiin sopimus, jossa Full Service Vending (FSV) myyntiautomaattien hallintajärjestelmä ulkoistettiin suomalaiselle Mecsel Oy:lle. Tavoitteena oli saada järjestelmä käyttöön saman vuoden lokakuussa. Toimituksen tuli kattaa automaattien tuotteet, eri varastotasot, täyttäjät, autot, täytöt, myynnit, rahavirrat ja täsmäytykset. Järjestelmä on yhteydessä Carlsberg konsernin SAP toiminnanohjausjärjestelmään.

carlsberg_fi

Sinebrychoffin kanavajohtaja Juha Helmisen mukaan ”uuden FSV-järjestelmän käyttöönotolle oli varsin tiukat vaatimukset sekä projektiaikataulun että tulevan ratkaisun toiminnallisuuksien osalta. Mecselin joustavuus järjestelmää rakennustyössä ja asiakasyhteistyössä, sekä Sinebrychoffin juomalaitetoiminnan ymmärrys olivat keskeinen osa projektin menestyksellistä toteutusta.”

TopUpJärjestelmä otettiin käyttöön aikataulun mukaisesti. Toteutettu Mecsel® Watch järjestelmä antaa aikaisempaa

täsmällisempää tietoa mm. reitinohjaukseen ja automaattien täyttämiseen oikeaan aikaan oikeilla tuotteilla. Online-tieto saadaan Mecsel® Watch tietokantaan tarkoitusta varten kehitetyllä Android Hand Held Terminal (HHT) ohjelmalla ja jokaisessa automaatissa online-yhteyttä ylläpitävällä Mecsel® Smart telemetrialaitteella.

Järjestelmän ansiosta Sinebrychoff pystyy reagoimaan entistä nopeammin automaattien täydennystarpeeseen tai vikatilanteisiin, ja näin varmistamaan keskeytymättömän tuotesaatavuuden juoma-automaateissaan.

Järjestelmä avaa myös mahdollisuuden pitkälle tulevaisuuteen kehittää uusia maksutapoja ja muita vuorovaikutteisia palvelumuotoja kuluttajien kanssa.

Mecsel Oy:n toimitusjohtajan Jyrki Virtasen mukaan ”Projekti on ollut haastavuudessaan innostava. Mielestämme olemme päässeet tavoitteeseen ja luoneet yhteistyöllä Sinebrychoff Oy:n ja Carlsberg konsernin kanssa toimivan järjestelmän, jota on mahdollisuus kehittää edelleen hyödyntäen jatkuvasti kehittyvän IT-tekniikan mahdollisuuksia.”

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Lähetä meille viesti